CV

Erfaring

kreativ bygningskonstruktor.png

2019 -2020 & 2022

Ansigtsmaler

Sminketeateret

Bonbonland, Holme Olstrup

 • Kundekontakt

 • Kasseoptælling

 • Åbne- og lukkevagter

 • Opfyldning på udstillingspladser

 • Sæsonarbejde

Under ansættelsen har jeg udviklet mig meget personligt og har påtaget mig ansvar for kunderne og virksomheden.

2021

Hjælpelærer

 • Skabe relationer

 • Hjælpe eleverne i dansk, matematik og N/T

 • Gårdvagt

Praktik

Appenæs friskole &

Kulsbjerg skole, afd. nyråd

2019 

Skribent

Din tekstforfatter

Arbejde hjemmefra

 • Skrive rapport om ståltage

 • Skrive tekster til forskellige hjemmesider og firmaer

 • SEO

Under ansættelsen har fået en bred indsigt i bearbejdelse af skriftligt materiale til forskellige målgrupper. 

2019 

Teknisk designer

JQ Stålmontage

Køge

 • Kontakt med kunder, producenter og samarbejdspartnere

 • 3D-modellering i SolidWorks

 • Byggepladsmøder med totalentreprenør og andre samarbejdspartnere

 • Vikariat

Under ansættelsen har jeg har udviklet mig personligt. Det har været en ansættelse som har givet mig indsigt i mine ønsker i forhold til et kommende job. Jeg har siddet meget med dele af projekterne alene.

2018

Konstruktionsingeniør

Damgaard rådgivende ingeniører

Roskilde

 • Statiske beregninger på erhversbygninger

 • Tegning af statiske principper

 • Opmåling og forberedelse af projekter

 • projektansættelse

Under ansættelsen har der været fokus på virksomhedens udvikling og mål. Da virksomheden i en del af ansættelsen ikke har haft sparringspersoner, har jeg i en periode siddet med opgaverne alene

2017-2018

Bygningsingeniør

Ing Group

Næstved

 • Kontakt med kunder og producenter

 • Udarbejde 3D-modelering i Revit

 • Beregninger på bærende dele

 • Planlægning af egne projekter

 • Udarbejdelse af virksomhedens hjemmeside

 

Under ansættelsen har jeg en stor del af tiden siddet med projekterne alene. Jeg har haft ansvaret for revit-modellerne til både private og erhverv. 

Anden erfaring

2015-2017

Nyindflytterkontakt

William demant kollegiet

Lyngby

 • Rådgivning og videregivning af information til kollegiets nye beboere

 • Sørge for en tryg start og sammenhold mellem de 25 kollegianere

2014-2015

Bestyrelsesmedlem

Polyteknisk almene boligselskab

 • Medvirkende til at tage beslutninger i bestyrelsen

 • Godkende budgetter og regnskaber

Lyngby

2001-2003

Avispakker

PT Produktion

Vordingborg

 • Stå ved pakkemaskine og sortere aviser

 • Sørge for alle aviser er hele og fine

Under min ansættelse fik jeg et godt indblik i produktionsarbejde. Jeg fik ansvar for at aflevere penge i banken. 

Faglige kompetencer

Kunderådgivning B2C

Bestyrelsesarbejde

Projektarbejde

Konsulentarbejde

Personlige kompetencer

Kreativ

Tålmodig

Fleksibel

Hjælpsom

Sprog

Dansk (modersmål)

Engelsk (teknisk)

Norsk og svensk (forståelse)

Fransk og tysk (folkeskole)

Uddannelse

2013-2017

Diplomingeniør i byggeri

Danmarks tekniske universitet

Lyngby

 • Speciale i BIM og IKT

 • Revit, solibri og FEM-design

 • Gruppearbejde og selvstændige opgaver

Jeg var i praktik hos Fjeldsø entreprise hvor jeg sad med mængder, produktions- og montagetegninger inden for glasfacader.

2012-2013

Adgangskursus til ingeniør (STX)

Danmarks tekniske universitet

Lyngby

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik A

 • Fysik A

 • Kemi C

2007-2010

Bygningskonstruktør

Byggeteknisk Højskole

Lyngby

 • Løse opgaver i gruppe og individuelt

 • Kunne opsamle viden til senere brug

 • Materialeegenskaber

 • energiberegninger og tekniske installationer

Jeg var i praktik hos Nielsen & Risager hvor jeg var en del af konstruktionsafdelingen. Jeg var med til møder og byggepladstilsyn.

2003-2007

Teknisk designer

Center for erhvervs- og ungdomsuddannelse skole

Nykøbing Falster

 • Løse opgaver i gruppe og individuelt

 •  tekniske tegninger til industrianlæg, produkter, maskiner og bygninger

 • undersøge materialer og beregne priser på opgaver

Jeg var i praktik hos Nykøbing F kommune hvor jeg hjalp til med byggesagsbehandling GIS og opmåling med GPS